มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพเด็กไทยให้พัฒนาตนเอง ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส และมอบเงินทุนสนับสนุนให้แก่ 10 โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของทีมกรุ๊ปมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ในเขตพื้นที่ จ.นครนายก 4 แห่ง ได้แก่ รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดวังยายฉิม และ รร.วัดหุบเมย และในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 5 แห่ง ได้แก่ รร.วิชาวดี รร.วัดเขามโน รร.วัดบ้านมะเกลือ รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม และ รร.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 และ 30 พฤศจิกายน 2560 ตามลำดับ

และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ยังได้มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนให้แก่ รร.วัดนวลจันทร์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ด้วย