คู่แฝดดิจิทัลของกรุงเทพฯ สนองเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ

โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 24-27 ตุลาคม 2562 หน้า 17 คอลัมน์ “เปิดมุมมอง”  
อ่านต่อ