“การพัฒนา EIA-HIA ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

โดย คุณเนตรชนก ต๊ะปินตา ตีพิมพ์ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เซคชั่นบทความ หน้า 17 คอลัมน์ “เปิดมุมมอง”
อ่านต่อ