ทีมกรุ๊ป ลงนามสัญญาโครงการแหล่งน้ำใต้ดิน เมืองดิลี ประเทศติมอร์ เลสเต

ทีมกรุ๊ป โดย คุณทรงศักดิ์ แพทย์ดี กรรมการบริหาร บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นสำหรับแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับเมืองดิลี ประเทศติมอร์ เลสเต กับ Ministry of Public Works (MOP) โดยรัฐมนตรีว่าการ Salvador Eugénio Soares Dos Reis Pires, เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด และ CQ2 Engineering Consultancy & Diverso Unipessoal Lda.