รับสมัครหลักสูตรเทคนิคควบคุม และบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วิศวกรโยธา)

รับวิศวกรโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2561 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 30 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

ระยะเวลาการอบรม 2 เดือน

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก TEAM GROUP

มีเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมหลักสูตร 36,000 บาท

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศ

มีงานรองรับหลังเรียนจบหลักสูตร เงินเดือนเริ่มต้น 22,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

สัมภาษณ์ เดือนมีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เดือนเมษายน 2562

เริ่มอบรม เดือนมิถุนายน 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

Download > ใบสมัคร

 

ติดต่อสอบถาม  คุณเทียนศรี บางม่วงงาม และ คุณศุภรัตน์ รัศมิทัต 
สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี่ (IMT) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
Tel: +66 2 509 9000
กด1801-5 ต่อ 103-104 
Mobile: 061-420-5693
E-mail: 
imt@team.co.th