ทีมกรุ๊ป จัดกิจกรรมสอนน้องวาดรูป

คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมใจ และกลุ่มพู่กันสัญจร นำโดย อ.พรชัย เลิศธรรมศิริ จัดกิจกรรมสอนวาดภาพระบายสี ให้กับนักเรียน ป.4-6 ตัวแทนจากโรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ จำนวน 35 คน ได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ภาพสวย  และสร้างทักษะให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพต่อไป