โครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

เจ้าของโครงการ  : บริษัท กิจการร่วมค้าไอเอ็น จํากัด

ขอบเขตงานบริการ : ควบคุมงานก่อสร้าง

ทีมกรุ๊ป เป็นผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ

 

อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตรในเขตบางกะปิ วังทองหลาง ห้วยขวาง ดินแดง พญาไท สะพานสูง ลาดพร้าว บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง และมีนบุรี ซึ่งมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทุกปี

 

อุโมงค์ดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร สร้างจากบึงพระราม 9 ไปตามคลองแสนแสบ ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิทและคลองพระโขนง รวมระยะทาง 5.11 กิโลเมตร ปลายอุโมงค์เป็นสถานีสูบน้ำที่มีกําลังดึงน้ำรวม 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณคลองพระโขนง และเป็นอุโมงค์ระบายน้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน สร้างที่ระดับความลึกถึง 27 เมตร ซึ่งลึกกว่าอุโมงค์ของรถไฟฟ้าใต้ดิน  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบนพื้นดิน