โครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

เจ้าของโครงการ  : สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงานบริการ : ควบคุมงานก่อสร้าง

สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร มอบหมาย ให้ทีมกรุ๊ปดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง กำกับดูแลการจัดการ และบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ระยะทาง ยาว 9.40 กิโลเมตร รับน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ โดยเริ่มก่อสร้างจากบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ถนนสุขุมวิท 101/1 และคลองบางอ้อ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่บริษัทไม้อัดไทย (เดิม) พื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ สวนหลวง บางนา พระโขนง และพื้นที่ต่อเนื่อง