โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่น ประเทศเวียดนาม

เจ้าของโครงการ : ​บริษัท อมตะ ซิตี้ ลองถั่น จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงานบริการ : ​ออกแบบรายละเอียด

โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่น เป็นหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 20 กม. โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้กับสนามบินแห่งใหม่และศูนย์กลางนครโฮจิมินห์ บริษัท อมตะ ซิตี้ ลองถั่น จำกัด (มหาชน) ต้องการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม

 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานออกแบบในโครงการทั้งการทบทวนแผนแม่บท งานออกแบบขั้นต้นและการออกแบบรายละเอียด ขอใบรับรองการออกแบบจากหน่วยงานรัฐ รวมถึงจัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมาที่เหมาะสมในการก่อสร้างเขตอุตสาหกรรมในระยะที่ 1