โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำอีมูน, สปป ลาว

เจ้าของโครงการ  : Chaleun Sekong Energy Co., Ltd., Lao PDR และ Song Da 5 Joint Stock Company, Vietnam

งานออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอีมูน เป็นโครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 129 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองดักจึง แขวงเซกอง สปป.ลาว ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินงานออกแบบ รายละเอียดงานทางธรณีเทคนิคและงานโครงสร้างคอนกรีต ใต้ดินและบนดิน