งานสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกะตาม-เซน้ำน้อย สปป. ลาว

เจ้าของโครงการ  : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

ขอบเขตงานบริการ : สำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ และให้คำปรึกษา

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ต้องการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซกะตาม-เซน้ำน้อย ในแขวงจำปาศักดิ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศลาว

 

ทีมกรุ๊ป ได้รับมอบหมายให้สำรวจ จัดทำแผนที่โดยใช้เทคโนโลยีโดรน (Drone) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการ