โครงการบริหารงานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจ้าของโครงการ  : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตงานบริการ : บริหารงานก่อสร้าง และจัดทำข้อมูลอาคารในรูปแบบ Building Information Modeling (BIM) เพื่อใช้ในการบริหารทรัพย์สิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 60,000 ตร.ม. ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร และงานครุภัณฑ์ จำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารจัดการอาคารสำนักงานในช่วงการใช้อาคาร ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง และได้นำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) มาให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารจัดการอาคารสามารถเห็นและเข้าใจรายละเอียดและส่วนประกอบของอาคารอย่างชัดเจน ผ่านโมเดล 3 มิติของตัวอาคาร และสามารถนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการซ่อมบำรุงหลังจากก่อสร้างและเปิดใช้งานอาคาร