เมืองอัจฉริยะ โอกาสและความท้าทายสำหรับวิศวกร

โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2562 หน้า 17 คอลัมน์ “เปิดมุมมอง”
อ่านต่อ