‘Smart Grid’ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

อ่าน ‘Smart Grid’ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดย ยุทธพงศ์ สุภัทรวงศ์ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 คอลัมน์ “เปิดมุมมอง” หน้า 17   
อ่านต่อ