“วิถีทีม วิถีไทย” สงกรานต์ ทีมกรุ๊ป 2561

ทีมกรุ๊ปร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน อีกนับเป็นการขึ้นศักราชใหม่ของคนไทย โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากท่านประธาน ผู้อาวุโส ท่านที่ปรึกษา ของทีมกรุ๊ป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทยปี 2561 โดย นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเปิดงาน “วิถีทีม วิถีไทย” สงกรานต์ทีมกรุ๊ป 2561 และได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ มากล่าวอวยพร นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป การประกวดการแต่งกายชุดไทย และการแสดงชุด “สี่ภาค สัมพันธ์” จากพนักงาน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา