TEAMG สนับสนุนมอบทุนการศึกษา

        มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ ทีมกรุ๊ป โดย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทีมกรุ๊ป หรือ TEAMG ในฐานะกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดนวลจันทร์ จำนวน 30,000 บาท และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ จำนวน 10,000 บาท ส่งท้ายปี 2563  โดยมีนางสาวเจษฐ์ชฎาพร สาลาสุตา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดนวลจันทร์ และนางสาวเนตรดาว วงษ์เดิม ผู้แทนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดนวลจันทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมอาคารทีม ชั้น 2 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา