TEAMG มอบทุนการศึกษาปีที่ 14 โรงเรียนวิชาวดี จ.นครสวรรค์

         มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG นำโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์
และนางสาวนวลแพร ภัทรมัย หัวหน้าฝ่ายวางแผนและสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ TEAMG นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ไปมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์ ที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 60 ทุน โดยเป็นการมอบทุนต่อเนื่องปีที่ 14 นับตั้งแต่ปี 2550 โดยมี นางบุปผาชาติ หมุนสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ