“ประเทศไทยประธานอาเซียน ผลงานโดดเด่นครึ่งปี 2562”

อ่าน “ประเทศไทยประธานอาเซียน ผลงานโดดเด่นครึ่งปี 2562” โดย คุณประดาป พิบูลสงคราม ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2562 เซคชั่นบทความ หน้า 17 คอลัมน์ “ระดมสมอง” 
อ่านต่อ