ต้อนรับผู้บริหาร Nippon Koei

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้การต้อนรับ คุณริวอิจิ อะริโมะโตะ Representative Director and President Nippon Koei Co., Ltd., และประชุมหารือในโอกาสทางธุรกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารทีม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา