TEAMG รับงานที่ปรึกษาบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ระบุว่าบริษัทฯ ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างร่วมในสัญญาที่ปรึกษา เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแนวทางการพัฒนา และจัดทำร่างเอกสารสำหรับประกอบการจัดจ้างเอกชน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ กับคู่สัญญาคือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานการให้บริการ สำหรับการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 390 วัน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาการบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อกับรฟท. ในสำนักข่าวอินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561อ่านต่อ
TEAMG คว้าที่ปรึกษา รฟม. บริหารพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ  ใน Hoonsmart วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อ่านต่อ
TEAMG รับงานที่ปรึกษาบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น  ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2561 อ่านต่อ