Follow us

TEAM GROUP

Home ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

วันที่/เวลา แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
16 ต.ค. 2562 07:55 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างโครงการออกแบบรายละเอียดงานธรณีเทคนิคและงานโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ ใต้ดินและบนดิน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำอีมูน  รายละเอียด
7 ต.ค. 2562 17:31 TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างทบทวนรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินละมาม (Lamam – Coal – Fired Mine Mouth Power Project)   รายละเอียด
30 ก.ย. 2562 06:31  TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา   รายละเอียด
26 ก.ย. 2562 17:43  TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด รายละเอียด
26 ก.ย. 2562 17:43  TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด รายละเอียด
26 ก.ย. 2562 17:43  TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด รายละเอียด
06 ก.ย. 2562 12:51  TEAMG ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนโครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง – สามย่าน รายละเอียด
02 ก.ย. 2562 18:39  TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นสำหรับแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับเมืองดิลี ประเทศติมอร์ เลสเต รายละเอียด
30 ส.ค. 2562 17:04 TEAMG แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี   รายละเอียด
16 ส.ค. 2562 06:50 TEAMG การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมพัฒนาธุรกิจด้าน Smart Cities กับ Shenzhen Kingdom Engine International Technology Company Limited รายละเอียด