Follow us

TEAM GROUP

Home ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
3 ม.ค.2563 12:57  ลงนามสัญญาจ้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างด้านงานธรณีเทคนิคและงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำอีมูน รายละเอียด
13 ธ.ค. 2562 17:30  ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกำกับสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปี 2563 รายละเอียด
14 พ.ย. 2562 17:51  การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รายละเอียด
14 พ.ย. 2562 17:25  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 รายละเอียด
14 พ.ย. 2562 17:24  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) รายละเอียด