Follow us

TEAM GROUP

Home ถามตอบ

ถามตอบ

ตอบคำถามจากนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day Year End 2021 วันที่ 15 มีนาคม 2565 

Q : 1) capacity ในการรับงานขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง (เช่น จำนวนพนักงาน เครื่องมือ) 2) maximum capacity ในการรับ backlog เท่าไหร่และจะเพิ่มอย่างไร 3) synergy กับบริษัท SCG ตอนนี้มีความคืบหน้าใดบ้าง 4) งานปกติเป็นการเข้าไปประมูลหรือได้รับโดยตรงจากเจ้าของโครงการ

A : 1)-2) บริษัทสามารถรับงานใหม่ๆได้เรื่อยๆ Resource ของบริษัทคือพนักงาน ซึ่งในปัจจุบันมี 1,300 คน และสามารถประสานกับพันธมิตรมาร่วมได้ หากขาดกำลังคน จึงไม่มี maximum capacity ในการรับงาน 3) ร่วมกันในงานวิศวกรรมก่อสร้างที่ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหลากหลายสาขาทั่วประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ 4) โดยทั่วไปเป็นการประมูลงาน

Q : Gross Profit Margin ปีที่ผ่านมาลดลงจากปีก่อนๆ เพราะเหตุใด อยากทราบ Gross Profit Margin ของงาน design & study และ PMSC ครับ ต่างกันมากน้อยเพียงใด

A : ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องมีการเพิ่มและหรือทำซ้ำขั้นตอนการดำเนินงาน  รวมถึงการขยายระยะเวลาของโครงการ ทำให้มีต้นทุนการให้บริการสูงขึ้น

Q : ประเมินภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 65 มีทิศทางอย่างไรบ้าง ปัจจุบันมีงานในมือรอส่งมอบ (Backlog) มูลค่ารวมเท่าไหร่ คาดรับรู้ในปี ร้อยละเท่าใด

A :  ปี 2565 งานภาครัฐที่อยู่ใน pipeline เริ่มออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 3,700 ล้านบาท แบ่งเป็นงานภาครัฐประมาณ  66% งานเอกชน 22% นอกจากนี้เป็นงานต่างประเทศและงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยจะรับรู้ Backlog ปีละประมาณ 30% และทุกปีบริษัทจะต้องหางานใหม่ปีละ 1,800-2,000 ล้านบาท

Q : ปีนี้คาดว่าจะรับรู้รายได้เท่าใด

A :   ในปีนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ 1,950 ล้านบาท

Q : ใน Q1 ยังสามารถรักษา momentum การรับรู้รายได้ดีต่อเนื่องจาก q4 หรือไม่ครับ

A :  คาดว่ารายได้น่าจะดีต่อเนื่องจาก ไตรมาส4/2564 เนื่องจากได้รับงานในช่วงไตรมาส 4 มาเพิ่มจำนวนมาก 

Q : งานแต่ละประเภทสาขาความเชี่ยวชาญ (Water, Transport, Urban, etc.) กับประเภทการให้บริการ (Study, Design, PMSC) margin แตกต่างกันอย่างไร

A : Margin โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันทุกงาน

Q : สาเหตุของการใช้ sub-contract เพิ่มมากขึ้น คืออะไร

A :  เนื่องจากสถานการณ์การโควิด-19 บริษัทจ้างเหมาบุคลากรในท้องถิ่นในทำงานสำรวจแทนมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงานบริษัท

Q : มูลค่าโครงการที่บริษัทคุมงานในปีที่ผ่านมามีจำนวนเท่าใด และค่าคุมงานคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นของมูลค่าโครงการ

A :  ในปี 2564 งาน PMSC คิดเป็น 73% จากรายได้ทั้งหมด และโดยประมาณ ค่าควบคุมงานก่อสร้างจะคิดเป็น 2-3% ของมูลค่าโครงการ