Follow us

TEAM GROUP

Home สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

นายศานิต ร่างน้อย

ประธานกรรมการ

ในยุคที่ประเทศเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจากต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทและขยายกิจการในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ในขณะที่วิศวกรไทยยังไม่มีบทบาทมากนัก และด้วยวิสัยทัศน์ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของวิศวกรไทยว่ามีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก นำมาสู่การก่อตั้ง บริษัทเมื่อปี 2521

 

ความร่วมมือร่วมใจของวิศวกรไทยกลุ่มเล็กๆ ที่มีทีมงานเพียงไม่กี่คน จากจุดเริ่มต้นของการให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายธุรกิจ พัฒนาทีมงานเพิ่มขอบเขตการให้บริการที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ครอบคลุมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เติบโตก้าวหน้าถึงวันนี้กลายเป็น “ทีมกรุ๊ป” หรือ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน)

 

กว่า 4 ทศวรรษ ที่ได้ยืนหยัดบนเวทีที่ปรึกษาไทยมาอย่างสง่างามและภาคภูมิ วันนี้เราคือบริษัทที่ปรึกษาคนไทยที่ใหญ่ที่สุด เติบโตก้าวหน้ามาพร้อมกับการพัฒนาประเทศ และอาเซียน มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมาแล้วกว่า 2,500 โครงการ ด้วยบริการแบบ one stop services จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,500 คน ที่ยึดมั่นในจิตวิญญาณเดียวกัน นั่นคือ S-SERVICE Q-QUALITY และ T-TEAMWORK

 

และยังผนึกกำลังบูรณาการทุกมิติของงานที่ปรึกษาเพื่อให้บริการสมาร์ทเซอร์วิส ด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ สรรค์สร้างผลงานระดับเวิลด์คลาส เป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำของประเทศและระดับสากล และก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาค ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดี เรายังตระหนักถึงความสำคัญของการตอบแทนให้กับสังคม โดยได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจในโอกาสต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง

 

วันนี้เราพร้อมที่จะเปิดประตูให้ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวสำคัญสู่อนาคต ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจการของทีมกรุ๊ป ด้วยดีเสมอมา เราทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจการของบริษัทให้มีความก้าวหน้าและเติบโตยั่งยืนต่อไปในอนาคต