โครงการ ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี

เจ้าของโครงการ : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงานบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท มิตซุยฟูโดซัง จำกัด กลุ่มบริษัทด้านการขายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ได้พัฒนาโครงการ IDEO Q สยาม-ราชเทวี ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม High-Riseบริเวณใจกลางเมืองบนถนนเพชรบุรีกรุงเทพฯมีความสูง 36 ชั้นประกอบด้วยชั้นจอดรถบนดิน 7 ชั้นและที่พักอาศัย 26 ชั้น (ชั้น 8-29 และ 31-36) ล็อบบี้อยู่ที่ชั้น Ground ส่วน Facility อยู่ที่ชั้น 29M-30M และชั้นดาดฟ้าเป็นสวนรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่

 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยี BIM (Building InformationModeling) เพื่อตรวจสอบความขัดแย้งของแบบ (Clash Detection)