โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 สปป.ลาว

เจ้าของโครงการ  : บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) / บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด /  บริษัท น้ำงึม 2 พาวเวอร์ จำกัด

ขอบเขตงานบริการ : ออกแบบรายละเอียด จัดทำแผนการด้านสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน

โครงการเขื่อนกักเก็บน้ำและโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ตั้งอยู่บนลำน้ำงึม บ้านห้วยบ่อ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งก่อสร้างดำเนินการและได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มคนไทยที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เขื่อนน้ำงึม 2 เป็นเขื่อนหินถมบดอัดดาดหน้าคอนกรีต  สูง 181 เมตรยาว 485 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 6,774 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระดับเก็บกักสูงสุด 375 เมตร ท้ายเขื่อนมีโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำกำลังการผลิต 615 เมกะวัตต์ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่องมีอัตราการผลิตไฟฟ้า 2,218 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี โดยส่งไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย