โครงการต้นกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 55 MW จังหวัดลพบุรี

เจ้าของโครงการ : ​บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท อิตัลไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ขอบเขตงานบริการ : ​ออกแบบรายละเอียด

อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และ อิตัลไทย เอ็นจิเนียริ่ง ได้รับมอบหมายจากบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเนื้อที่ 1,150 ไร่ ในตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเป็นโครงการต้นกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีกำลังการผลิตสุทธิ 55 เมกะวัตต์ โครงการนี้จะช่วยให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้มากกกว่า 1.3 ล้านตันตลอดอายุการดำเนินโครงการ 25 ปี และช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงได้มากถึงปีละ 35,000 ตัน ในอนาคต จะมีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมพลังงานทดแทนขึ้นในพื้นที่โครงการ โดยเน้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนและพื้นที่รอบข้างมีรายได้เพิ่มเติมจากการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวและผู้มาศึกษาดูงาน