ทีมกรุ๊ปร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 42 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย ประจำปี 2562 ในช่วงเช้า

ช่วงบ่ายกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา