ทีมกรุ๊ป บีซีพีจี และ เคพเพล ผนึกกำลังรุกธุรกิจ District Cooling System ประเดิมโครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City)

ทีมกรุ๊ป บีซีพีจี และเคพเพล ผนึกกำลัง คว้างานระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling System) ในโครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์ สวนหลวง-สามย่าน บริหารโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดการณ์ตลอดระยะเวลา 20 ปี มีรายได้รวม 7,500 ล้านบาท ทีมกรุ๊ป ผู้นำด้านบริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ บีซีพีจี ผู้นำด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวในเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับเคพเพล บริษัทผู้พัฒนาและให้บริการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางรายใหญ่จากสิงคโปร์ ร่วมกันรับงานระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Cooling Load) 18,000 ตันความเย็น (Refrigeration Tons /RT) เพื่อให้บริการพื้นที่โดยรอบโครงการฯ ครอบคลุมอาคารสำนักงาน ร้านค้าปลีกและที่อยู่อาศัย ซึ่งจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการในเฟสแรกพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2565 และดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2570 การพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านดังกล่าวถือเป็นโครงการต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ”

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป เปิดเผยว่า “ทีมกรุ๊ปเป็นกลุ่มบริษัทวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนาน ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์มุ่งสู่การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งในปี 2562 ทีมกรุ๊ปได้รับงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ระยะเวลาสัมปทาน 10 ปี โดยรับน้ำทิ้งจากอาคารในจุฬาฯ มาใช้รดน้ำต้นไม้ของอุทยานจุฬาฯ 100 ปี สำหรับโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling System) จะเป็นก้าวสำคัญและต่อเนื่องของบริษัทในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบันและอนาคตของจุฬาฯ โดยโครงการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุน ลดลมร้อนและเสียงจาก Condensing Unit ลงเมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศธรรมดา ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้อาคารและผู้พักอาศัย ลดพื้นที่ห้องเครื่อง และส่งเสริมให้เกิดทัศนียภาพที่ดีขึ้นในพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ปและพันธมิตรมั่นใจว่าเราจะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุด” เกี่ยวกับทีมกรุ๊ป ทีมกรุ๊ปเป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาค ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในการทำงานที่ปรึกษาในหลากหลายสาขา ได้แก่ ด้านอาคารและสาธารณูปโภค ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ รวมถึงด้านไฟฟ้าและพลังงาน ทีมกรุ๊ปมีผลงานคุณภาพมากกว่า 2,500 โครงการ เช่น โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นต้น