“ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “TEAMG” เดินหน้าโรดโชว์ 16 จังหวัด ประเดิมโรดโชว์ จ.ชลบุรี “

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท  นายชวลิต จันทรรัตน์ (คนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ  TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมี นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด  หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)  ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

อ่านข่าวเพิมเติม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• TEAMG โรดโชว์ จ.สงขลา
• TEAMG โรดโชว์ จ.สุราษฎร์ธานี
TEAMG โรดโชว์ จ.ภูเก็ต
TEAMG โรดโชว์ จ.เชียงใหม่
TEAMG โรดโชว์ จ.อุบลราชธานี
TEAMG โรดโชว์ จ.สุรินทร์
TEAMG โรดโชว์ จังหวัดขอนแก่น
TEAMG โรดโชว์ จังหวัดอุดรธานี
TEAMG โรดโชว์ จังหวัดนครราชสีมา
TEAMG โรดโชว์ จังหวัดราชบุรี
TEAMG โรดโชว์ จังหวัดนครสวรรค์
TEAMG โรดโชว์ จังหวัดพิษณุโลก
TEAMG โรดโชว์ จังหวัดนครปฐม
TEAMG โรดโชว์ จังหวัดระยอง
TEAMG ประเดิมโรดโชว์ จ.ชลบุรี