“ฝนทิ้งช่วงส่งสัญญาณวิกฤตภัยแล้ง แห่ปลูกข้าวดึงน้ำ-ทำประปากร่อย”

ฝนทิ้งช่วงส่งสัญญาณวิกฤตภัยแล้ง แห่ปลูกข้าวดึงน้ำ-ทำประปากร่อย โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ทีมกรุ๊ป ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ “เปิดมุมมอง” หน้า 1 ฉบับวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2563

อ่านต่อ