ทีมกรุ๊ป และมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ “ร่วมส่งน้ำใจไปช่วยลาว”

ทีมกรุ๊ป และมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดย นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนนำเงินจำนวน 1 ล้านบาท มอบให้แก่ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยเหตุการณ์น้ำท่วมหนัก ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมกับ สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม “ร่วมส่งน้ำใจไปช่วยลาว” เพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์ดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา