“ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า)”

สืบเนื่องจากหลักสูตร การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า) ที่ทีมกรุ๊ป ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อดังกล่าว โปรดเข้ามารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารทีม 151 ถนนนวลจันทร์ แขววงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-509-9000 กด 1801-1805 ต่อ 102 หรือ 061-420-5693 (แผนที่บริษัทดังเอกสารแนบ)