TEAMG ท็อปฟอร์มคว้าโปรเจกต์ใหญ่ภาครัฐ 9 โครงการ หนุน Backlog มุ่งสู่ 4 พันลบ.

TEAMG ประกาศคว้างานใหม่เพิ่ม 9 โปรเจกต์ภาครัฐ ช่วง 3 เดือนแรกปี 65 มูลค่ารวม 409 ล้านบาท รับอุตสาหกรรมงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐานเริ่มเดินหน้าหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย หนุน Backlog มุ่งสู่ 4 พันล้านบาท ดันผลงานปี 65 เติบโตตามแผนอย่างยั่งยืน

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ในฐานะผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เปิดเผยว่า บริษัทฯ รับงานใหม่จากทั้งภาครัฐ จำนวน 9 โครงการ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2565   มูลค่ารวม 409 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. โครงการควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท และบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE; บริษัทย่อยของบริษัท)
  2. โครงการควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท
  3. โครงการควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SV-901 ของการประปานครหลวง โดยบริษัท
  4. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนบางพระ ของกรมชลประทาน โดยบริษัท และบริษัท GFE
  5. โครงการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ของกรมชลประทาน โดยบริษัท GFE
  6. ที่ปรึกษาประจำสำนักสำรวจและออกแบบ (In House) เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและวิศวกรรม ปี 2565 ของกรมทางหลวง โดยบริษัท และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (TLT; บริษัทร่วมของบริษัท)
  7. โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3267 ช่วง อ่างทอง – ต.บางโขมด ของกรมทางหลวง โดยบริษัท และบริษัท TLT
  8. โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 117 ช่วง อุตรดิตถ์-ภูดู่ ตอน แยกป่าขนุน-แยกสักใหญ่ ของกรมทางหลวง โดยบริษัท GFE

และ 9. ที่ปรึกษาและควบคุมงานงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) อาคารสำนักงานและอาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA) พื้นที่สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต รวม 12 แห่ง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

การได้รับงานใหม่ครั้งนี้ ช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีงานที่หลากหลายมากขึ้นและเป็นการขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ โดย TEAMG ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตามที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อเพิ่มศักยภาพรายได้และกำไร สนับสนุนให้งานในมือ (Backlog) มุ่งสู่ 4 พันล้านบาท ช่วยผลักดันผลงานทั้งปีเติบโตตามเป้าหมายอย่างแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

TEAMG ที่มีจุดเด่นในความเชี่ยวชาญด้านงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ตั้งแต่การศึกษา, ออกแบบ, การจัดทำโครงการ, การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ สามารถคว้างานประมูลทั้งภาครัฐและเอกชนได้ต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าปีนี้ บริษัทฯ จะมีโอกาสขยายธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศและสามารถสร้างการเติบโตในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง” ดร.อภิชาติ กล่าว