สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย นำคณะ วปท. รุ่นที่ 4 เยี่ยมชมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย นำคณะ วปท. รุ่นที่ 4 เยี่ยมชมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ โดยมีคุณพงษ์ธร กุศลจิตต์ และคุณปรัชญา จันโท ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561