“ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือก หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วิศวกรโยธา)”

สืบเนื่องจาก บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน โดยการอบรมผ่านหลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วิศวกรโยธา)

ขณะนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผ่านการคัดคัดเลือกเพื่อให้เข้าร่วมหลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วิศวกรโยธา) โดยมีรายชื่อ (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือก) ทั้งนี้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น โปรดเข้ามารายงานตัว ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม ที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อกลับมายัง คุณเทียนศรี บางม่วงงาม โทรศัพท์ 02-509-900 ต่อ 1214 หรือ 090-519-1659