ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ ปีที่ 5

โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป จัดกิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาศึกษาดูงานที่ทีมกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป ประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทีมกรุ๊ป ถนนนวลจันทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมจัดการบรรยายพิเศษ “เปิดโลกวิศวกร” โดย ดร.อภิชาติ สระมูล รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์ บอกเล่าประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาด้านวิศวกรรมต่อไป

จากนั้นนำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านวิศวกรรม และสัมผัสประสบการณ์จากผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณศานิต ด่านสมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวิภพ ภาณุอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และคณะ มาให้การต้อนรับและคุณพัฒน์ภูมิ คุ้มสะอาด วิทยากรระดับ 4 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บรรยายภาพรวมและนำชมโรงไฟฟ้า